بابا لنگ دراز

گروه مولفان:
جین وبستر (نویسنده) | آمنه کریمی (مترجم)

ناشر:
اردیبهشت

درباره کتاب:
بابا لنگ دراز عنوان کتابی است از جین وبستر با ترجمه‌ی آمنه کریمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات اردیبهشت در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Daddy-long-legs.. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جین وبستر، کتاب‌های بابا لنگ دراز(قدیانی)، دشمن عزیز(قدیانی)، بابا لنگ دراز(قدیانی)، جری جوان(مهتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان