مبانی هنر خیاطی [علوم و فنون/23]

مولف:
محبوبه شریعتی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
مبانی هنر خیاطی [علوم و فنون/23] عنوان کتابی است از محبوبه شریعتی که در 0 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خیاطی است. از محبوبه شریعتی، کتاب جستاری در تاریخ ایران اسلامی(اسپندگان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان