تاریخ اولجایتو

گروه مولفان:
عبدالله بن علی کاشانی (نویسنده) | مهین (همبلی) حاجیان پور (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
تاریخ اولجایتو عنوان کتابی است از مهین (همبلی) حاجیان پور که در 287 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.