تاریخ بیهقی

مولف:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده)

ناشر:
راه کمال

درباره کتاب:
تاریخ بیهقی عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 667 صفحه و توسط انتشارات راه کمال در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان