رفیق اعلی (روزنه ای به زندگی فرانچسکوی قدیس)[دین و فرهنگ]

گروه مولفان:
کریستیان بوبن (نویسنده) | پیروز سیار (مترجم)

ناشر:
طرح نو

درباره کتاب:
رفیق اعلی (روزنه ای به زندگی فرانچسکوی قدیس) [دین و فرهنگ] عنوان کتابی است از کریستیان بوبن با ترجمه‌ی پیروز سیار که در 0 صفحه و توسط انتشارات طرح نو در سال 1376 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زندگی مذهبی (مسیحیت) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کریستیان بوبن، کتاب‌های همه گرفتارند(نشر ثالث)، شش اثر(نشر نی)، فراتر از بودن(آشیان)، بانوی سپید(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.