دایره سپهر (جهان بینی علمی و رساله ترتیب خیام به همراه متن کامل و تصحیح شده رباعیات خیام)

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | جاوید مقدس صدقیانی (گردآورنده)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
دایره سپهر (جهان بینی علمی و رساله ترتیب خیام به همراه متن کامل و تصحیح شده رباعیات خیام) عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که در 180 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.