اصول مهندسی قابلیت اطمینان

مولف:
سعید صدرارحامی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
اصول مهندسی قابلیت اطمینان عنوان کتابی است از سعید صدرارحامی که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اطمینان پذیری (مهندسی) است. از سعید صدرارحامی، کتاب راه های کاهش هزینه ی برق خانگی(موسسه انتشاراتی نقش نگین) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان