ماهنامه شرق [گنجینه نشریات ادواری/1]

مولف:
عبدالکریم جربزه دار (نویسنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
ماهنامه شرق [گنجینه نشریات ادواری/1] عنوان کتابی است از عبدالکریم جربزه دار که در 758 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نشریات ادواری فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالکریم جربزه دار، کتاب‌های تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره ی معاصر(آسمان نیلگون)، تذکره شعرای بختیاری(اساطیر)، تاریخ تمدن ایران ساسانی(اساطیر)، صد میدان(اساطیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.