واژگان فارسی در انگلیسی (تبادل فرهنگ ها و زبان ها)

مولف:
احمد میرفضائلیان (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
واژگان فارسی در انگلیسی (تبادل فرهنگ ها و زبان ها) عنوان کتابی است از احمد میرفضائلیان که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.