تاریخ ادبیات انگلیس

مولف:
لطفعلی صورتگر (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات انگلیس عنوان کتابی است از لطفعلی صورتگر که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات انگلیسی است. از لطفعلی صورتگر، کتاب دکتر فاستوس(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,800 تومــان