انسان در شعر معاصر (تحلیل شعر نیما، شاملو، اخوان، فرخزاد)

مولف:
محمد مختاری (نویسنده)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
انسان در شعر معاصر (تحلیل شعر نیما، شاملو، اخوان، فرخزاد) عنوان کتابی است از محمد مختاری که در 654 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مختاری، کتاب‌های تمرین مدارا(بوتیمار)، چشم مرکب(توس)، هفتاد سال عاشقانه(بوتیمار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.