ترانه ها

گروه مولفان:
احمد شاملو (نویسنده) | ابوسعید ابوالخیر (نویسنده) | باباطاهر (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
ترانه ها عنوان کتابی است از احمد شاملو که در 176 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد شاملو، کتاب‌های نصف شب است دیگر دکتر شوایتزر!(موسسه انتشارات نگاه)، امید آفتابی من!(نشر چشمه)، از زخم قلب. ..(نشر چشمه)، مرثیه های خاک(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان