عصر اساطیری تاریخ ایران (خطوط برجسته ی داستانهای ایران قدیم)

گروه مولفان:
حسن پیرنیا (نویسنده) | سیروس ایزدی (مصحح)

ناشر:
هیرمند

درباره کتاب:
عصر اساطیری تاریخ ایران (خطوط برجسته ی داستانهای ایران قدیم) عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که در 0 صفحه و توسط انتشارات هیرمند در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از کتاب حاضر قبلا در سال ۱۳۶۲ تحت عنوان "ایران باستان، یا، تاریخ مفصل ایران قدیم " توسط انتشارات دنیای کتاب نیز منتشر شده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ کامل ایران(آرایان)، تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.