دانشنامه

گروه مولفان:
ایرج افشار (نویسنده) | عبدالکریم جربزه دار (گردآورنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
دانشنامه عنوان کتابی است از ایرج افشار که در 0 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نشریات ادواری فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان