ایران در نخستین سده های اسلامی

گروه مولفان:
کاظم فیروزمند (مترجم) | ادموند هرزیگ (ویراستار) | سارا استوارت (ویراستار)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
ایران در نخستین سده های اسلامی عنوان کتابی است با ترجمه کاظم فیروزمند که در 230 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Early Islamic Iran، 2012. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.