ایران در نخستین سده های اسلامی

گروه مولفان:
کاظم فیروزمند (مترجم) | ادموند هرزیگ (ویراستار) | سارا استوارت (ویراستار)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
ایران در نخستین سده های اسلامی عنوان کتابی است با ترجمه کاظم فیروزمند که در 230 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Early Islamic Iran، 2012. موضوع اصلی این کتاب ایران است.