پارسه (2)

گروه مولفان:
فرشاد فرشباف ابریشمی (نویسنده) | رعنا خزاعی (مترجم)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
پارسه (2) عنوان کتابی است از فرشاد فرشباف ابریشمی با ترجمه‌ی رعنا خزاعی که در 72 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تخت جمشید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشاد فرشباف ابریشمی، کتاب‌های ایران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، مازندران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، اصفهان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، آذربایجان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان