زنان کوچک

گروه مولفان:
لوئیزا می آلکوت (نویسنده) | شهیندخت رئیس زاده (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
زنان کوچک عنوان کتابی است از لوئیزا می آلکوت با ترجمه‌ی شهیندخت رئیس زاده که در 464 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Little woman.. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لوئیزا می آلکوت، کتاب‌های زنان کوچک(قدیانی)، مردان کوچک(قدیانی)، زنان کوچک(افق)، زنان کوچک(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان