تخیل و مرگ در ادبیات و هنر (مجموعه مقالات نامه های ادبی و هنری)

مولف:
علی عباسی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
تخیل و مرگ در ادبیات و هنر (مجموعه مقالات نامه های ادبی و هنری) عنوان کتابی است از علی عباسی که در 368 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مرگ در ادبیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی عباسی، کتاب‌های ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، رساله ای در باب گونه شناسی روایت نقطه دید(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مالکوم ایکس(میراث اهل قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,500 تومــان