جامعه شناسی ارتباطات (اصول و مبانی)[دانشنامه ارتباطات/ 1]

مولف:
باقر ساروخانی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
جامعه شناسی ارتباطات (اصول و مبانی) [دانشنامه ارتباطات/1] عنوان کتابی است از باقر ساروخانی که در 235 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتباط است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از باقر ساروخانی، کتاب‌های خانواده ها در دنیای امروز(شرکت نشر نقد افکار)، زنان شاغل، مردان خانه دار(علم)، جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر(بهمن برنا)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان