رباعیات بیدل دهلوی

گروه مولفان:
عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی (نویسنده) | اکبر بهداروند (مصحح)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
رباعیات بیدل دهلوی عنوان کتابی است از عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی که در 664 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی، کتاب‌های دیوان بیدل دهلوی(موسسه انتشارات نگاه)، گزیده دیوان بیدل(به نشر)، بیدل به انتخاب بیدل(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان