تاریخ پیدایش آمریکا

گروه مولفان:
احمد کسروی (نویسنده) | علی اصغر عبداللهی (ویراستار)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
تاریخ پیدایش آمریکا عنوان کتابی است از احمد کسروی که در 386 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کاشفان جغرافیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد کسروی، کتاب‌های پانصد سال تاریخ خوزستان(اختران)، ادعای کسروی بر حافظ در پاسخ به مردی شگفت(علم)، در پیرامون خرد(فردوس)، تاریخ مشروطه ایران(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.