سلسله خوارزمشاهیان (جنگها و غارتها بر سر قدرت)[گنجینه تاریخ ایران]

مولف:
فریده هادی پور برزگر (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
سلسله خوارزمشاهیان (جنگها و غارتها بر سر قدرت) [گنجینه تاریخ ایران] عنوان کتابی است از فریده هادی پور برزگر که در 0 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریده هادی پور برزگر، کتاب‌های کلیدها(پل)، سلسله سلجوقیان(پل)، سلطان محمد خدابنده(پل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان