از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (عرفی شدن دین در سپهر سیاست)[دین و فرهنگ]

مولف:
سعید حجاریان (نویسنده)

ناشر:
طرح نو

درباره کتاب:
از شاهد قدسی تا شاهد بازاری (عرفی شدن دین در سپهر سیاست) [دین و فرهنگ] عنوان کتابی است از سعید حجاریان که در 0 صفحه و توسط انتشارات طرح نو در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دنیوی گرایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید حجاریان، کتاب‌های تقدیر ما تدبیر ما(نگاه معاصر)، جمهوریت؛ افسون زدایی از قدرت(طرح نو)، اصلاحات در برابر اصلاحات(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.