حاتمی در امتداد فردوسی (تحلیل تاریخ محور بر هزاردستان علی حاتمی با نگاه به چندی از داستان های شاهنامه)

گروه مولفان:
مهدی صادقی (نویسنده) | زکیه رستمی (نویسنده)

ناشر:
رسم

درباره کتاب:
حاتمی در امتداد فردوسی (تحلیل تاریخ محور بر هزاردستان علی حاتمی با نگاه به چندی از داستان های شاهنامه) عنوان کتابی است از مهدی صادقی که در 264 صفحه و توسط انتشارات رسم در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، 329 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی صادقی، کتاب‌های کریستیانو رونالدو(ورزش)، تمرینات آمادگی عضلانی(ورزش)، صد قصه صد مثل(موسسه کتاب چرخ فلک)، صد قصه صد مثل(موسسه کتاب چرخ فلک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.