حقوق بین الملل معاهدات

مولف:
هدایت الله فلسفی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ نشر نو

درباره کتاب:
حقوق بین الملل معاهدات عنوان کتابی است از هدایت الله فلسفی که در 1196 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بین الملل است. از هدایت الله فلسفی، کتاب صلح جاویدان و حکومت قانون(فرهنگ نشر نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
95,000 تومــان