فرهنگ نامهای زیبای ایرانی

مولف:
سمیه عرب پور (گردآورنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
فرهنگ نامهای زیبای ایرانی عنوان کتابی است از سمیه عرب پور که در 248 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.