صلح جاویدان و حکومت قانون (دیالکتیک همانندی و تفاوت)

مولف:
هدایت الله فلسفی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ نشر نو

درباره کتاب:
صلح جاویدان و حکومت قانون (دیالکتیک همانندی و تفاوت) عنوان کتابی است از هدایت الله فلسفی که در 826 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بین الملل است. از هدایت الله فلسفی، کتاب حقوق بین الملل معاهدات(فرهنگ نشر نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان