دستور زبان جامع و کاربردی افعال فرانسه

مولف:
کامروز پارسای (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ رسا

درباره کتاب:
دستور زبان جامع و کاربردی افعال فرانسه عنوان کتابی است از کامروز پارسای که در 569 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ رسا در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کامروز پارسای، کتاب‌های با دو راهنما به فرانسه سفر کنید(فرهنگ رسا)، مکالمات روزمره اسپانیایی به فارسی(اشراقی)، فرهنگ چند منظوره فرانسه-فارسی(فرهنگ رسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان