چالشهای مدیریت دولتی در ایران

مولف:
حسن دانایی فرد (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
چالشهای مدیریت دولتی در ایران عنوان کتابی است از حسن دانایی فرد که در 286 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن دانایی فرد، کتاب‌های درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مباحث مدیریت دولتی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، روش شناسی کیو(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.