ارزش ها در طراحی منظر شهری (پایداری، زیبایی و هویت)

مولف:
بهناز امین زاده (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
ارزش ها در طراحی منظر شهری (پایداری، زیبایی و هویت) عنوان کتابی است از بهناز امین زاده که در 206 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری منظرشهری است. از بهناز امین زاده، کتاب زبان منظر(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان