تکنولوژی زغال شویی

مولف:
بهرام رضائی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
تکنولوژی زغال شویی عنوان کتابی است از بهرام رضائی که در 398 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زغال شویی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهرام رضائی، کتاب‌های شیمی محلول کانی ها و معرف های شیمیایی در فلوتاسیون(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، تکنولوژی فرآوری مواد معدنی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، الکترو شیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان
موضوعات کتاب
زغال شویی