ساختار و هرمنوتیک [دانشگاه صنعتی امیرکبیر‮‬‮‬/1]

مولف:
بابک احمدی (نویسنده)

ناشر:
گام نو

درباره کتاب:
ساختار و هرمنوتیک [دانشگاه صنعتی امیرکبیر‮‬‮‬/1] عنوان کتابی است از بابک احمدی که در 135 صفحه و توسط انتشارات گام نو در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک احمدی، کتاب‌های نوشته های پراکنده(نشر مرکز)، شب سپیده می زند(بیدگل)، موسیقی شناسی(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,800 تومــان
موضوعات کتاب
هرمنوتیک