زرباران

گروه مولفان:
دونالد بارتلمی (نویسنده) | احسان لامع (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
زرباران عنوان کتابی است از دونالد بارتلمی با ترجمه‌ی احسان لامع که در 111 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دونالد بارتلمی، کتاب‌های برگرد دکتر کلیگری(بوتیمار)، غم(نیماژ)، بعضی از ما به دوستمان کلبی هشدار داده بودیم(روزگار نو)، پادشاه(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان