دورکیم مرده است! (شرلوک هلمز به نظریه ی اجتماعی وارد می شود)

گروه مولفان:
آرتور ایسا برگر (نویسنده) | شهناز مسمی پرست (مترجم) | شهرزاد قانونی (مترجم)

ناشر:
آگه

درباره کتاب:
دورکیم مرده است! (شرلوک هلمز به نظریه ی اجتماعی وارد می شود) عنوان کتابی است از آرتور ایسا برگر با ترجمه‌ی شهناز مسمی پرست که در 208 صفحه و توسط انتشارات آگه در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Durkheim is dead! : Sherlock Holmes is introduced to sociological theory، c2003.. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. از آرتور ایسا برگر، کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند با رویکرد تحقیق کمی و کیفی(علم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان