دایی رمضون

مولف:
مهران راد (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
دایی رمضون عنوان کتابی است از مهران راد که در 64 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهران راد، کتاب‌های قند اشکن(خدمات فرهنگی کرمان)، کله قن(خدمات فرهنگی کرمان)، دودی و من(دیبایه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.