جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی

مولف:
منوچهر محسنی (نویسنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی عنوان کتابی است از منوچهر محسنی که در 246 صفحه و توسط انتشارات دیدار در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه اطلاعاتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منوچهر محسنی، کتاب‌های مبانی جامعه شناسی علم(طهوری)، جامعه شناسی عمومی(طهوری)، مقدمات جامعه شناسی(دوران)، مقدمات جامعه شناسی(دوران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.