نیما یوشیج (درباره ی هنر و شعر و شاعری)

مولف:
سیروس طاهباز (گردآورنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
نیما یوشیج (درباره ی هنر و شعر و شاعری) عنوان کتابی است از سیروس طاهباز که در 463 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیمایوشیج، 1274 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیروس طاهباز، کتاب‌های مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج(موسسه انتشارات نگاه)، نامه ها(موسسه انتشارات نگاه)، کماندار بزرگ کوهساران(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.