تاریخ انگلستان

گروه مولفان:
آندره موروا (نویسنده) | مجید مسعودی (مترجم) | نجفقلی معزی (مترجم)

ناشر:
دنیای کتاب

درباره کتاب:
تاریخ انگلستان عنوان کتابی است از آندره موروا با ترجمه‌ی مجید مسعودی که در 650 صفحه و توسط انتشارات دنیای کتاب در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انگلستان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آندره موروا، کتاب‌های هنر زندگی کردن(اقبال)، هنر خوب زندگی کردن(جامی)، خپل السلطنه ها و لندوک الدوله ها(پریان)، در هوای او(رئیسی (افست گرافیک))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
انگلستان -- تاریخ