بدون منابع معدنی هرگز!

گروه مولفان:
مریم صباغان (نویسنده) | پوپک مرعشی (نویسنده) | فیروزه منتظری (نویسنده)

ناشر:
محراب قلم

درباره کتاب:
بدون منابع معدنی هرگز! عنوان کتابی است از مریم صباغان که در 132 صفحه و توسط انتشارات محراب قلم در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن و ذخایر معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مریم صباغان، کتاب‌های ساختار اتم(محراب قلم)، شیمی در استاندارهای ملی آموزش علوم(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,000 تومــان
موضوعات کتاب
معدن و ذخایر معدنی