دری به اتاق مناقشه [مجموعه مصاحبه ها]

مولف:
علی باباچاهی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
دری به اتاق مناقشه [مجموعه مصاحبه ها] عنوان کتابی است از علی باباچاهی که در 456 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی باباچاهی، کتاب‌های مجموعه اشعار علی باباچاهی(موسسه انتشارات نگاه)، این کشتی پر اسرار(موسسه انتشارات نگاه)، گزینه اشعار منوچهر نیستانی(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان