بحران مشروعیت تئوری دولت سرمایه داری مدرن

گروه مولفان:
یورگن هابرماس (نویسنده) | جهانگیر معینی علمداری (مترجم)

ناشر:
گام نو

درباره کتاب:
بحران مشروعیت تئوری دولت سرمایه داری مدرن عنوان کتابی است از یورگن هابرماس با ترجمه‌ی جهانگیر معینی علمداری که در 307 صفحه و توسط انتشارات گام نو در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Legitimation crisis. موضوع اصلی این کتاب سرمایه داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یورگن هابرماس، کتاب‌های نظریه ی کنش ارتباطی(نشر مرکز)، جهانی شدن و آینده ی دموکراسی(نشر مرکز)، دگرگونی ساختاری حوزه عمومی(شرکت نشر نقد افکار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.