الگوی جامع رقابت پذیری جهانی (اصول و راهکارهای سطوح ملی و کسب و کار)

مولف:
علی مهری پرگو (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی مرز فکر

درباره کتاب:
الگوی جامع رقابت پذیری جهانی (اصول و راهکارهای سطوح ملی و کسب و کار) عنوان کتابی است از علی مهری پرگو که در 552 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی مرز فکر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اقتصاد بین الملل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.