افغانستان (مجلس و سیاست خارجی)

مولف:
سید امید میرعظیمی (نویسنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
افغانستان (مجلس و سیاست خارجی) عنوان کتابی است از سید امید میرعظیمی که در 160 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قانونگذاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.