اصفهان

گروه مولفان:
رضانور بختیار (نویسنده) | علی دهباشی (نویسنده) | اسرافیل شیرچی (خطاط)

ناشر:
خانه فرهنگ و هنر گویا

درباره کتاب:
اصفهان عنوان کتابی است از رضانور بختیار که در 312 صفحه و توسط انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عکسها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضانور بختیار، کتاب‌های ایران نگین گوهرین(خانه فرهنگ و هنر گویا)، راهنمای جامع عکاسی(فرهنگ معاصر)، اصفهان(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.