استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر

گروه مولفان:
حسین رحمان سرشت (نویسنده) | افشین فتح الهی (نویسنده) | مایکل گولد (نویسنده) | اندرو کمبل (نویسنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
استراتژی ها و شیوه ها در شرکت های مادر عنوان کتابی است از افشین فتح الهی که در 192 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شرکت های صاحب سهم است. از افشین فتح الهی، کتاب مدیریت بازاریابی(بهمن برنا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,800 تومــان