از صید ماهی تا پادشاهی

مولف:
حمزه سردادور (نویسنده)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
از صید ماهی تا پادشاهی عنوان کتابی است از حمزه سردادور که در 524 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمزه سردادور، کتاب‌های از صید ماهی تا پادشاهی(شرکت نشر کتاب هرمس)، زندانی قلعه قهقهه(شرکت نشر کتاب هرمس)، افسانه قاجار(شرکت نشر کتاب هرمس)، در پس پرده(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.