از ساقه تا صدر (شعر و زندگی شعرای تاجیکستان در قرن بیستم)

مولف:
علی موسوی گرمارودی (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
از ساقه تا صدر (شعر و زندگی شعرای تاجیکستان در قرن بیستم) عنوان کتابی است از علی موسوی گرمارودی که در 844 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر تاجیکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی موسوی گرمارودی، کتاب‌های به گزینه شعر عرفی شیرازی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر پروین اعتصامی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی(شرکت نشر کتاب هرمس)، جوشش و کوشش در شعر(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.