ارزشمندی سازمانی [مجموعه کتاب های زندگی مثبت]

گروه مولفان:
سید حمید آتش پور (نویسنده) | پیمان‏‫ رحیمی نژاد (نویسنده)

ناشر:
ابوعطا

درباره کتاب:
ارزشمندی سازمانی [مجموعه کتاب های زندگی مثبت] عنوان کتابی است از پیمان‏‫ رحیمی نژاد که در 88 صفحه و توسط انتشارات ابوعطا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تحول سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیمان‏‫ رحیمی نژاد، کتاب‌های مهارت های حل مساله اجتماعی در کودکان(روان شناسی و هنر)، مراجعی که مرا تغییر داد(روان شناسی و هنر)، مدیریت سازمان ها(علم)، آفریده های یک روز(روان شناسی و هنر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان