ارتباط غیرکلامی در مشاوره و روان درمانی

مولف:
عبدالرحیم پورشجاعی (نویسنده)

ناشر:
رسش

درباره کتاب:
ارتباط غیرکلامی در مشاوره و روان درمانی عنوان کتابی است از عبدالرحیم پورشجاعی که در 200 صفحه و توسط انتشارات رسش در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتباط غیر کلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان
موضوعات کتاب
ارتباط غیر کلامی