اخلاق عملی و تدبیر منزل در مثنوی مولانا

گروه مولفان:
معصومه سالم کار (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
سایه گستر

درباره کتاب:
اخلاق عملی و تدبیر منزل در مثنوی مولانا عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 155 صفحه و توسط انتشارات سایه گستر در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.